Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması

TEHLİKELİ YÜK İÇEREN KONTEYNER UYGULAMALARI

KONTEYNER İHRACAT /LİMAN KONTEYNER DOLU GİRİŞ

KONTEYNER İHRACAT / LİMAN İÇ DOLUM

 KONTEYNER İTHALAT / LİMAN İÇ BOŞALTIM

 KONTEYNER İTHALAT / LİMAN DOLU ÇIKIŞ

Aşağıda TABLO 1 de yukarıda anlatılan uygulamaların sorumluluklar ve gerekliliklerin şeması gösterilmiştir.

TEHLİKELİ YÜK İÇEREN KONTEYNER  UYGULAMALARI
  İHRACAT İTHALAT
İSTENEN MADDELER İÇ DOLUM DOLU GİRİŞ İÇ BOŞALTIM DOLU ÇIKIŞ
ADR GEREKLİLİKLERİ (TAAHHÜTNAME EK-2) Nakliye Firması Nakliye Firması
ADR GEREKLİLİKLERİ Nakliye Firması Nakliye Firması
MSDS – SDS Konteyner Acentesi Konteyner Acentesi Firma ve/veya Firma Yetkilisi Konteyner Acentesi
KONTEYNER/ARAÇ PAKETLEME SERTİFİKASI Liman İşletmesi Konteyner Acentesi veya Nakliye Firması
KONTEYNER/ARAÇ PAKETLEME TAAHHÜDÜ EK-1 *Firma ve\veya Firma Yetkilisi

*FİRMA VE\VEYA FİRMA YETKİLİSİ

Konteyner/araç paketleme sertifikası acente tarafından gönderilememiş ise firma ve\veya firma temsilcisi tarafından bu taahhütname alınır.

 

TEHLİKELİ YÜK İÇEREN GENEL YÜK\DÖKME YÜK UYGULAMALARI

GENEL YÜK/DÖKME YÜK İTHALAT

IMDG KOD KAPSAMINDA TEHLİKELİ YÜKLER / LİMAN SUPALAN ÇIKIŞ

IMSBC (A/B) KOD KAPSAMINDA TEHLİKELİ YÜKLER / LİMAN SUPALAN ÇIKIŞ

GENEL YÜK/DÖKME YÜK İHRACAT

IMDG KOD KAPSAMINDA TEHLİKELİ YÜKLER

LİMAN SUPALAN GİRİŞ

IMSBC (A/B) KOD KAPSAMINDA TEHLİKELİ YÜKLER

LİMAN SUPALAN GİRİŞ

 

Aşağıda TABLO 2 de yukarıda anlatılan uygulamaların sorumluluklar ve gerekliliklerin şeması gösterilmiştir.

 TEHLİKELİ YÜK İÇEREN DÖKME GENEL KARGO GEMİ UYGULAMALARI
  İHRACAT İTHALAT
İSTENEN MADDELER IMDG IMSBC IMDG IMSBC
DÖKME YÜK SEVKİYAT İSMİ Gemi Acentesi Gemi Acentesi Gemi Acentesi Gemi Acentesi
MSDS – SDS Gemi Acentesi Gemi Acentesi Gemi Acentesi Gemi Acentesi
ADR GEREKLİLİKLERİ (TAAHHÜTNAME EK-2) Nakliye Firması * Nota Bakınız
ADR GEREKLİLİKLERİ Nakliye Firması * Nota Bakınız
TML SERTİFİKASI Gemi Acentesi
MC SERTİFİKASI   Gemi Acentesi

NOT

IMSBC yükler un kodu ve tehlike sınıfı ‘na sahip ise (Örneğin: AMONYUM NİTRAT bazlı gübre, UN:2067, SINIF:5.1) ADR gereklilikleri ” Nakliye Firması “tarafından yerine getirilir.

 

IMSBC yükler UN KODU VE TEHLİKE SINIFI ‘na sahip değil ise ADR gereklilikleri aranmaz.

 

Saygılarımızla


© All Rights Reserved QTerminals 2024   |   Developed by QTerminals